IbuDIRECT kapsule meke

Email
Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavjesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim efektima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke

Ibuprofen

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas! Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
U ovom uputstvu možete pročitati:
1. Šta je lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
3. Kako primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke i za šta se koristi?
Lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke sadrži ibuprofen. Ibuprofen pripada grupi nesteroidnih lijekova sa protuupalnim i antireumatskim djelovanjem.

IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke se koriste za:
simptomatsko liječenje blage do umjerene akutne boli različitog porijekla poput glavobolje, zubobolje, boli nakon vađenja zuba, bolova u mišićima i dismenorejestanje povišene tjelesne temperature

2. Prije nego počnete primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
Upozorite Vašeg ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
- ako ste alergični na ibuprofen ili na jedan od nesteroidnih lijekova sa protuupalnim i antireumatskim djelovanjem ili na bilo koji od pomoćnih sastojaka IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke (alergijska reakcija uključuje: osip po koži, svrbež kože, otok usana, jezika ili ruku/stopala, otežano disanje)
- ako ste u prošlosti imali poteškoće sa disanjem, curenje nosa, kožni osip poslije upotrebe aspirina ili drugih nesteroidnih protuupalnih lijekova
- ako imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu, odnosno ako ste nekada krvarili iz probavnog sistema
- ako imate zatajenje srca, jetre ili bubrega
- ako imate sistemski lupus eritematodes ili drugu bolest vezivnog tkiva
- ako ste trudni, i u posljednja 4 mjeseca trudnoće

Uzimanje nesteroidnih protuupalnih lijekova kao što je IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke može povećati rizik za: oboljenja srca i cirkulacije, uključujući moždani i srčani udar. Ovaj rizik može povećati dugotrajna upotreba nesteroidnih protuupalnih lijekova. Nemojte upotrebljavati lijek neposredno prije ili poslije operacije ugradnje bajpasa.

IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke mogu povećati Vaš rizik od ozbiljnih neželjenih efekata kao što su krvarenje iz želuca i crijeva, te perforacije (formiranje rupa).
Ova stanja mogu biti štetna i probavne smetnje se mogu pojaviti u bilo koje vrijeme dok se koristi IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke. Starije osobe mogu imati veći rizik za nastanak probavnih smetnji.
IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke se ne preporučuju djeci ispod 12 godina.

Budite oprezni s lijekom IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke:
- ako imate probavne smetnje
- ako imate zatajenje bubrega ili blago zatajenje jetre
- ako imate bronhijalnu astmu ili druge alergijske bolesti
- ako imate probleme sa zgrušavanjem krvi ili koristite lijekove protiv zgrušavanja krvi
- ako koristite druge lijekove za ublažavanje bola i upale
- ako ste koristili ili koristite alkohol

Lijekovi kao IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke mogu biti povezani sa većim rizikom od srčanog i moždanog udara. Bilo koja vrsta rizika povezana je sa uzimanjem visokih doza i dugotrajnim liječenjem.
Nemojte uzeti više od preporučene doze.
Izbjegavajte uzimati IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke ukoliko uzimate aspirin radi prevencije srčanog ili moždanog udara. IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke mogu aspirin učiniti manje efikasnim u zaštiti vašeg srca i krvnih sudova. Ako morate uzimati oba lijeka uzimajte IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke 8 sati prije ili 30 minuta poslije uzimanja aspirina. Nemojte upotrebljavati niti jedan drugi bezreceptni lijek za gripu, alergiju ili bol prije nego što se posavjetujete sa ljekarom ili farmaceutom.
Mnogi lijekovi dostupni su bez recepta (aspirin ili slični lijekovi kao IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke).
Ako uzimate određene lijekove zajedno, možete slučajno uzeti previše jedne vrste lijeka.
Pročitajte uputstvo bilo kojeg lijeka koji koristite da biste vidjeli da li sadrži aspirin, ibuprofen, ketoprofen ili naproksen.
Ako ste imali ili imate problema sa srcem, krvnim sudovima mozga ili smatrate da ste u opasnosti zbog tih bolesti (npr. imate visok krvni pritisak, šećernu bolest, visoke vrijednosti holesterola ili ste pušač) trebali biste razgovarati sa svojim ljekarom ili farmaceutom o Vašem liječenju.
Ukoliko imate problema sa vidom, prestanite uzimati IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke i posavjetujte se sa ljekarom!
Za djecu ispod 12 godina preporučuje se adekvatan farmaceutski oblik.
Primjena drugih lijekova s lijekom IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Primijenite lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke sa oprezom ukoliko već primjenjujete:
- lijekove protiv zgrušavanja krvi (npr. varfarin)
- druge nesteroidne protuupalne lijekove, uključujući aspirin
- diuretike: lijekove koji uklanjaju vodu iz organizma (npr. furosemid)
- lijekove za liječenje povišenog krvnog pritiska
- litijum: lijek za liječenje depresije
- metotreksat (za liječenje karcinoma i reumatoidnog artritisa)
- ciklosporin (lijek za smanjenje aktivnosti imunog sistema)
- trimetoprim (lijek za liječenje infekcija)

Izbjegavati izlaganje sunčevoj svjetlosti ili solarijum. IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke mogu Vašu kožu učiniti više osjetljivom na sunčevu svjetlost. Upotrijebite zaštitu SPF 15 i više prilikom izlaganja suncu!

Primjena hrane i pića s lijekom IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke progutajte sa vodom, po mogućnosti poslije jela.
Nemojte piti alkohol dok uzimate IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke. Alkohol može povećati rizik krvarenja u želucu ukoliko se konzumira uz ovaj lijek.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.
Ovaj lijek se ne preporučuje u posljednja 4 mjeseca trudnoće i za vrijeme dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke može uzrokovati vrtoglavicu i glavobolju, reakcije koje mogu uticati na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

Ostala upozorenja
Zbog sadržaja sorbitola, ne smijete koristiti IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke ukoliko ste preosjetljivi na fruktozu i ukoliko patite od nedostatka enzima fruktoza-1,6-difosfata.

3. Kako primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.
Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
Uobičajene doze su:
Odrasli i djeca iznad 12 godina: preporučuje se početna doza od 200 mg ibuprofena (jedna IbuDIRECT 200 mg kapsula, meka), uzimati svakih 4-6 sati. Ako bol ili groznica ne prestaju mogu se primijeniti dvije IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke. Maksimalna dnevna doza je 1200 mg ibuprofena (6 IbuDIRECT kapsula, mekih).
Kapsulu, meku treba progutati s vodom, po mogućnosti nakon jela.
Djeca ispod 12 godina: IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke nisu pogodne za primjenu kod djece.
Stariji pacijenti: nije neophodno prilagoditi doziranje, osim u slučajevima insuficijencije bubrega ili jetre, kada se mora utvrditi doza za svakog pacijenta pojedinačno.
Dužina trajanja terapije je do 3 dana.
Ako primijenite više lijeka IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke nego što ste trebali
Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite svom ljekaru ili farmaceutu!
Ukoliko ste primijenili više IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke nego što je to preporučeno u ovom uputstvu, obratite se odmah Vašem ljekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ponesite sa sobom pakovanje lijeka ili ovo uputstvo, da bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili tačno znali o kojem se lijeku radi.
Ukoliko ste primijenili više IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke nego što je to preporučeno mogu se pojaviti simptomi kao što su mučnina, povraćanje, bol u stomaku, pospanost, crne ili krvave stolice, iskašljavanje krvi, otežano disanje, nesvjestica ili koma.
Ako ste zaboravili primijeniti lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.
Ako ste lijek propustili primijeniti, učinite to čim prije se sjetite. Jedino u slučaju da je blizu vrijeme za sljedeću dozu, preskočite dozu koju ste propustili primijeniti. Nakon toga, nastavite s primjenom lijeka prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način. Nikad ne primjenjujte dvostruku dozu lijeka odjedanput, da bi nadoknadili propuštenu dozu.
Ako prestanete primjenjivati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
Ukoliko naglo prestanete sa primjenom ovog lijeka, ne očekuju se nikakvi negativni efekti.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće nuspojave
Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke može izazvati nuspojave.
Prema učestalosti, nuspojave se dijele na: česte (manje od 1 na 10 pacijenata), manje česte (manje od 1 na 100 pacijenata), rijetke (manje od 1 na 1000 pacijenata).
Ukoliko primijetite neku od sljedećih ozbiljnih nuspojava, prestanite s primjenom lijeka i odmah obavijestite o tome Vašeg ljekara ili kontaktirajte najbližu zdravstvenu ustanovu:
- oticanje usana, jezika i grla, povišenu tjelesnu temperaturu ili groznicu (teška alergijska reakcija)
- crvenilo kože praćeno plikovima ili ljuštenjem (mogu se pojaviti izraženi plikovi i krvarenje usana, u očima, nosu, te genitalijama - možda se radi o Steven-Johnsonovom sindromu ili toksičnoj epidermalnoj nekrolizi), ove nuspojave se rijetko javljaju.

Ostale nuspojave
- neobično krvarenje ili povećana sklonost krvarenju, uporna bol u vratu i česte infekcije i/ili smanjen broj crvenih krvnih ćelija
- oticanje lica, zglobova ili drugih dijelova tijela, sa povećanjem ili naglim smanjenjem izlučivanja mokraće
- žuta boja kože i bjeloočnice oka, smanjen apetit, bol u stomaku
- produžena bronhijalna astma
- tragovi krvi u stolici ili izgled stolice kao talog kafe
- problemi sa srcem ili povećanje krvnog pritiska

Nemojte da Vas uznemiri lista mogućih nuspojava lijeka IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke.
Veliki broj osoba ne osjeti niti jednu od njih.
Ukoliko bilo koja od nuspojava postane ozbiljna ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

5. Kako čuvati lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke
Lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnoj kutiji.
Lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Lijekovi se ne smiju bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte farmaceuta kako odlagati lijekove koji više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije
Šta lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke sadrži
Aktivna supstanca je ibuprofen. IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke sadrže 200 mg ibuprofena.

Ostali sastojci su: kalijev hidroksid, polietilen glikol 400, želatin, sorbitol sorbitan rastvor, natrijev etilhidroksibenzoat, natrijev propilhidroksibenzoat, pročišćena voda.

Kako lijek IbuDIRECT 200 mg kapsule, meke izgleda i sadržaj pakovanja
Lijek je pakovan u kutiju sa jednim blisterom PVC/PVDC – aluminijum (10 kapsula, mekih) i uputstvo za pacijenta.
Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Pharmamed d.o.o.
Dolac na Lašvi bb
Travnik
Bosna i Hercegovina

Proizvođač
Pharmamed d.o.o.
Dolac na Lašvi bb
Travnik
Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Bez recepta.

Datum revizije uputstva
Oktobar, 2014.
Odobrila Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Rješenje br.: 04-07.1-6733/11 važi od 27.07.2012.
3030212002-01

Kontakti

  • Email info@pharmamed.ba
  • Telefon +387 30 515 005
  • Adresa Dolac na Lašvi bb 72270 Travnik BiH
Top